Hoàng Hoa: Bán bc tranh Buffalo Bill USD 95,000 plus tax

Bc tranh được Hoàng Hoa v bng bút ch́ vào tháng 3 năm 1964 vi ch tht d thương khi anh là hc sinh Trung Hc Chu Văn An.
Bc tranh được v bng bút ch́ trên mt t giy không đc bit m tôi đi ch mua món mang v nhà. Tôi đă v chàng cowboy Buffalo Bill da theo mt bc h́nh trong mt tp Tui Thơ r tin tôi đă đ dành tin mua v nhà xem. Tp Tui Thơ này được ai đă dch sang Vit ng t nhng cȃu chuyn Anh ng hng ngày được mtông thymi ngày bày bán nhng tp Tui Thơ trước ca rp hát Tȃn B́nh vi vài ba đng bc góp nht ca các em hc sinh đ làm kế sinh nhai, tôi gi ông y người thy như vy ngày hôm nay khi tôi hi tưởng li, bc tranh tôi v đă thc s mt nim danh d tôi tưởng nh trao tng đến người thy danh này. ràng, nhng tp Tui Thơ này tht s mt hin tượng mi l được dch t nhng mu chuyn văn chương M được bày bán b́nh dȃn nơi va bi đi so vi vi văn chương Pháp huy hoàng trong t sách c̣n sót li by gi trong hi Vit Nam biu hin nhiu nht qua bn dch Tâm Hn Cao Thượng (Les Grands Coeurs) ca nhà văn nước Ư Edmond de Amicis do Ông Mai Anh dch sang tiếng Vit được gii thưởng văn chương ca Hi Alexandre Rhodes vào năm 1948.
Li v trong tranh mt trong nhng k thut chuyên môn tôi đă hc trm được t nhng ha s v nhng bc tranh qung cáo ca rp hát Tȃn B́nh và Tȃn Lc trong nhng gi tôi đi lang thang sau lp hc tiu hc mn xem đc nhng tp Tui Thơ này titim sáchva . T mt tm nh nh xíu như bàn tay, người ha s này đă phóng to thành mt tm qung cáo tht ln treo trên cng rp hát đ người t xa th xem được. Sau đó mt thi gian, tôi mi nhn ra đó mt cách v đng dng phóng đi trong môn h́nh hc không gian hay h́nh hc phng.
Tt nhng tôi đă v trên bc tranh Buffalo Bill gi đȃy mang nhng giá tr hết sc ln lao. Mt bc tranh v Buffalo Bill v mt cuc săn rng M châu (bison) ca ông hoàn toàn xa l vi đi tôi thu y, nét bút ch́ tuyt m không phai m vi nhng đường cong tht sng đng, nhun nhuyn trên mt t giy kh 8.5inX11in không hư hng vi thi gian đă 51 năm qua tôi vn ǵn gi .
Bc tranh hôm nay được bán vi giá 95 ngàn đô la (USD 95,000) người mua s chi tr thuế (tax) theo lut đnh M nhm giúp tôi trang trăi nhng tn kém khi thc hin b phim Nht Trên Biên Gii Vit Trung 1885-1887 tác gi P. Néis.

Hoàng Hoa
Mountain View, Ca USA 2015/03/14