Ðặc San Little Saigon San Jose 2
Ngày 23 tháng 10, 2018
Thực hiện Hoàng Hoa
Little Saigon San Jose Dự Án và Phát Triễn
www.littlesaigonsjid.com

Mục Lục:
1. Bạch Thư Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Ngoại Giao VNCH 1975
2. Ba tấm Bản Ðồ Thềm Lục Ðịa Việt Nam 250 hải lý
(CIA Fact Book, Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali, và Việt Cộng)

3. Cái Chết của Jamal Khashoggi, Bắc Cóc Trịnh Xuân Thanh và Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nghĩ gì?

4. Tội ác của Trung cộng trong cuộc tàn sát đẩm máu và khủng bố tại Gạc Ma 14.3.1988

5. Trên Biên Giới Bắc Bộ (On The Frontiers of Tonkin and the Executive Summary of the Outer Limits of the Continel Shelf of Vietnam)

Bản dịch tác phẩm Sur Les Frontieres du Tonkin của tác giả P. Neis sang Anh ngữ đã hoàn tất. Hiện nay chúng tôi đang tổng quát xem xét và sửa lại những chỗ còn sai sót. Theo dự trù tác phẩm On the Frontiers of Tonkin người dịch Hoàng Hoa (Sông Hồng) sẽ xuất bản khoảng giữa năm 2019.

On The Frontiers of Tonkin sẽ có 3 phần:
1. Nguyên văn bản dịch Anh ngữ
2. Hồ sơ Thềm Lục Ðịa 250 hải lý Việt Nam do Sông Hồng thực hiện và VACNORCAL đệ trình LHQ năm 2009

3. Bạch Thư VNCH 1975 (White Papers on Hoang Sa Truong Sa – The Republic of Vietnam 1975)

6. Little Saigon San Jose

Vài hình ảnh về Thị Trưởng Sam Liccardo đổ rác khu vực 7.
Ba Tấm Bản Ðồ Thềm Lục Vietnam ranh giới ngoài 250 hải lý

ADIZ VOA


Map 1. Bản đồ trên do CIA Fact Book


Map 2. Bản đồ Hồ sơ Thềm Lục Ðịa Việt Nam do Sông Hồng thực hiện trong Executive Summary gởi đến LHQ năm 2009

Xem Hồ Sơ Thềm Lục Ðịa của VAC-NORCAL nộp Liên HIệp Quốc 2009
http://saigonfilms.com/rvn_350shelf/vac-norcal_execsum050309.pdf

Map 3. Bản đồ Executive Summary do Việt cộng gởi đến LHQ năm 2009. Bản đồ này không có đường biên giới ngoài 250 hải lý và không bao gồm quần đảo Hoàng Sa trong biên giới này. Việt cộng cũng không vẽ đường biên giới trong Vịnh Bắc Bộ.

Xem Hồ Sơ Thềm Lục Ðịa của VC nộp Liên Hiệp Quốc 2009

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf