Kính gửi các quan truyền thông báo chí

Kính gửi quư đồng hương tỵ nạn cộng sản Bắc Cali:

Vừa qua vào ngày 01 tháng 08 2015, tại Khu hội Cựu Nhȃn Chính Trị Bắc Cali do Ông Mai Khuyên làm Chủ Tịch đă tự ư tổ chức tiếp đón Ɖiếu Cày với nghi thức quốc kỳ hát quốc ca VNCH đồng thời trong Khu Hội đă không ngăn cách bàn thờ các anh hùng tử sῖ hy sinh cho Tổ quốc với nơi phát biểu của Ɖiếu Cày. Việc làm này cho thấy sự sai trái của Ông Mai Khuyên hiện Chủ Tịch Khu Hội Cựu Nhȃn Chính Trị Bắc Cali (CTNCTBC.)

1.    Ông Mai Khuyên đă tự ư độc quyền sai trái chức không thông qua quyết định của Tổng Hội Cựu Nhȃn Chính Trị ư kiến của đồng hương tỵ nạn cộng sản.

2.    Ɖiếu Cày một người không gốc tích, y đến Mỹ tự cho làm nhiệm vụ truyền thông nhằmphục hoạt” (động từ y xử dụng) các hoạt đồng truyền thông của Cȃu Lạc Bộ Báo Chí trong nước, y lần cho rằng nhiệm vụ của y kết nối truyền thông hải ngoại để làm ….. Những ư tưởng đẳng của y không cho thấy y một con người tỵ nạn chính trị, một con người một ư đồ chính trị, hoặc lănh đạo.

Nhưng xét cho cùng, sự hiểu biết nông cạn của y về truyền thông của các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản cho thấy khả năng yếu kém của y. Một kẻ không một ngày chiến đấu cho tưởng quốc gia, không một lịch sử chống lại kẻ thù phản bội dȃn tộc Việt Cộng, th́ chắc chắn đầu óc của y chỉ một mớ hổn tạp được nhồi nhét chủ nghῖa cộng sản. Sự yếu kém mọi phương diện của y về tŕnh độ học vấn, về kiến thức lịch sử, sự ám muội hoặc bản chất ngu dốt bao che đă cho thấy y luôn bênh vực bào chữa cho tội ác của Hồ Chí Minh với điều này y muốn nói những hy sinh cao quư của bao nhiêu người đă hy sinh cho Tổ quốc chống cộng sản đă trở thành nghῖa. Ư nghῖ nguyên thủy của y khi vừa đáp xuống sȃn bay Mỹ từ chối cờ Vàng, nhưng sau này y vẽ linh hoạt (flexible) thay đổi quan điểm chính trị. Lénin từng nói nội dung rằng các đảng viên Bolshevik cần phải hoạt động dưới lớp áo dȃn chủ trong cuộc đấu tranh cách mạng. Y đă nhận ra điều ấy từ Lenin.

Vậy th́ do Khu hội CTNCTBC đă tổ chức nghi lễ quốc kỳ quốc ca VNCH cho y? Như vậy Khu Hội CTNCT đă so sánh y ngang với các anh hùng tử sῖ? hay quư vị tự banh cả gan ruột, đem cả  bàn thờ ra loè y để y “sợ?” Sống hết đời người dưới chế độ cộng sản, y thực sự không thể hiểu được sự trang trọng của cờ Vàng, chính khi quư vị hát oang oang bài quốc ca ấy, chính khi trong ḷng y những lời thô tục quư vị đȃu biết.

3.    Việc Khu Hội CTNCTBC đă xử dụng nơi thờ phượng tôn nghiêm các anh hùng tử sῖ vị quốc vong thȃn, hoặc tuẩn tiết theo thành, theo vận nước- sự hy sinh cao cả từ cổ chí kim ít người nào làm được khi nước mất nhà tan – đă cho thấy sự yếu kém lănh đạo, thiếu phẩm chất một cấp chỉ huy đă không biết lắng nghe ḷng dȃn, ḷng người, không biết phục ṭng mệnh lệnh của Tổng Hội. Sự hời hợt, kém nghị lực phȃn biệt đúng sai của các lănh đạo Khu Hội CTNCTBC đă làm mất niềm tin đối với đa số đồng hương tỵ nạn cộng sản, làm mất vai tṛ khuôn mẫu (model) phȃn biệt quốc gia cộng sản để các hậu duệ noi theo, làm kẻ thù coi thường nơi tôn nghiệm thờ phượng các anh hùng tử sῖ VNCH đă hy sinh cho Tổ quốc.

4.    những do trên chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Khu Hội CTNCTBC lên tiếng về việc làm sai trái này trước luận của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

5.    Chúng tôi kêu gọi tất cả quư đồng hương tỵ nạn cộng sản, các hội đoàn quȃn đội lên tiếng nhận định trên hết kêu gọi Tổng Hội CTNCT lên tiếng chứng tỏ những tác phong lănh đạo cần thiết trước sự việc Khu Hội CTNCTBC đón tiếp Ɖiếu Cày vào ngày 1 tháng 8 2015 vừa qua.

 

Trȃn trọng,

Hoàng Hoa

Trưởng Ban Biên Tập SaigonFilms

Mountain View, Ca USA

Aug. 03, 2015