10-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9--------

 

 

 

 

 

 

 

 

8---------

 

 

 

 

 

 

 

6----------

7--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5---------

 

 

 

 

 

 

 

 

4----------

 

 

 

 

 

 

 

 

3----------

 

 

 

 

 

 

 

 

2----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tính cường độ xúc cảm của những bài hát.

Phần I: MC Ɖồng Thảo, 10 bài hát, khoảng 1 giờ.

1.         Thu Về Trong Nổi Nhớ (thơ Lệ Xuȃn, nhạc HGT, Văn Quân hát)

2.         Dῖ Văng Chưa Phai Mờ (thơ Ngọc An, nhạc HGT, Lệ Hằng hát)

3.         T́nh ơi Lời Ước Hẹn (nhạc HGT, Ɖồng Thảo hát)

4.         Thiên Mụ Hoàng Hôn (Chȃu hát)

5.         Trăng Lạnh (Thanh Trúc hát)

6.         Thu Tưởng (Lệ Hằng hát)

7.         Anh Ɖi Qua Ɖời Em (Ɖồng Thảo)

8a.       Bản T́nh Ca Mùa Thu (Chȃu hát)

8b.       Hôm Nào Lên Gió Bụi (Chȃu hát)

9.         Hồ Thu Lời Vῖnh Biệt (Văn Quȃn hát)

10.       Nhang Khói Bên Trời (HoaHướng Dương, nhạc HGT, Hoài Trang hát)