Danh sách những bài hát phần 1

Phần I: MC Ɖồng Thảo, 10 bài hát, khoảng 1 giờ.

1.         Thu Về Trong Nổi Nhớ (thơ Lệ Xuȃn, nhạc HGT,

2.         Dῖ Vãng Chưa Phai Mờ (thơ Ngọc An, nhạc HGT, Lệ Hằng hát)

3.         Tình ơi Lời Ước Hẹn (nhạc HGT, Ɖồng Thảo hát)

4.         Thiên Mụ Hoàng Hôn (Chȃu Lý hát)

5.         Trăng Lạnh (Thanh Trúc hát)

6.         Thu Tưởng (Lệ Hằng hát)

7.         Anh Ɖi Qua Ɖời Em (Ɖồng Thảo)

8a.       Bản Tình Ca Mùa Thu (Chȃu Lý hát)

8b.       Hôm Nào Lên Gió Bụi (Chȃu Lý hát)

9.         Hồ Thu Lời Vῖnh Biệt ()

10.       Nhang Khói Bên Trời (HoaHướng Dương, nhạc HGT, Hoài Trang hát)