SaigonFilms Radio Broadcast
  

 

Dῖ Vãng Chưa Phai Mờ (Nhã Phương)

 Thơ Ngoc An
    Phổ nhạc Hoàng Gia Thành
   Tiếng hát Nhã Phương