Nhạc sῖ Cao Trầm thȃn mến:

Disc 1 gồm 11 bài:

1.     Thu về Trong Nổi Nhớ (ns Hoàng Gia Thành hát)

2.     Lần Ɖầu Em Ɖến (Chȃu )

3.     Dῖ Văng Chưa Phai Mờ (Lệ Hằng)

4.     Trăng Lạnh (Thanh Trúc)

5.     Anh Ɖi Qua Ɖời Em

6.     T́nh Ơi Lời Ước Hẹn (Ɖồng Thảo)

7.     Thiên Mụ Hoàng Hôn (Trung Kiên)

8.     Thôi Anh (Lệ Hằng)

9.     Hôm Nào Lên Gió Bụi (Chȃu )

10.   Hồ Thu Vῖnh Biệt (Trung Kiên)

11.   Nhang Khói Bên Trời (Hoài Trang)

Như  vậy hát 10 bài cho phần một, rồi chúng ta nghῖ 15 phút

Bổ sung thêm:

1.     T́nh Yêu C̣n Măi (Hoài Trang) Hoài Trang (không trong dics2)

2.     Cơn Mưa Bất Chợt (Lệ Hằng)

3.     Thả Buồn Bay Theo Gió (Ɖồng Thảo)

4.     Thu Ly Hương (Thanh Trúc) (Không trong disc 2)

5.     Men Chiều Cali (Chȃu )

08052012