SaigonFilms Radio Broadcast
  

Hồ Thu Lời Vῖnh Biệt

nhạc Hoàng Gia Thành
Tiếng hát Hoàng Gia Thành