SaigonFilms Radio Broadcast
  

                      

Nhang Khói Bên Trời

 Thơ Hoa Hướng Dương
   Phổ nhạc Hoàng Gia Thành
Tiếng hát ?