Danh sách những bài hát người hát chính thức:

Part 1, 70 minutes

1.     Thu Về Trong Nổi Nhớ (Lệ Xuân, Hoàng Gia Thành)

2.     Lần Ɖầu Em Ɖến (Nguyễn Phan Nhật Nam, HGT) Chȃu

3.     Dῖ Văng Chưa Phai Mờ (Ngọc An, HGT) Lệ Hằng

4.     Trăng Lạnh (Huỳnh Mai Hoa, HGT) Thanh Trúc

5.  Thuyền T́nh Vẫn Ɖợi (Trần Ɖông Sương, HGT) Thanh Trúc

6.     T́nh ơi Lời Uớc Hẹn (HGT) Ɖồng Thảo

7.     Thiên Mụ Hoàng Hôn (Thúy Trúc, HGT) Thanh Trúc

8.     Thôi Anh (Sương Mai, HGT) Lệ Hằng

9.     Hôm Nào Lên Gió Bụi (HGT) Châu

10.  Nhang Khói Bên Trời (Hoa Hướng Dương, HGT) Hoài Trang

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Intermission 20minutes

     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Part 2, 40 minutes

13.    T́nh Yêu C̣n Măi (Hoài Trang) Hoài Trang

14.    Cơn Mưa Bất Chợt (NPNHật Nam, HGT) Lệ Hằng

15.    Thả Buồn Bay Theo Gió (Thảo Chi Bùi Mỹ Hoa, HGT) Ɖồng Thảo

16.     Men Chiều Cali ( Hối, HGT) Chȃu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Total time: 2hrs 10minutes.

Ɖồng Thảo (I1, II1), Lệ Hằng (I2, II1), Thanh Trúc (I2),

Châu (I2, II1), Hoài Trang (I1, II1),