SaigonFilms Radio Broadcast
    

 

Thiên Mụ Hoàng Hôn

Thơ
Phổ nhạc Hoàng Gia Thành 2002
Tiếng hát Hoàng Gia Thành