SaigonFilms Radio Broadcast
    

 

                      Trăng Lạnh

                              Thơ Huỳnh Mai Hoa
                              Phổ nhạc Hoàng Gia Thành 2002
                              Tiếng hát Bảo Yến