Tài Liệu Lịch Sử Cộng Ðồng Việt Nam San Francisco

 

Văn Hóa Ngày Hội Chợ Tết CÐ San Francisco

 

VCCSF 2015

 - Poster 2015 

- video Tet SF 2015

 

VCCSF 2014

 -Poster

- Booth

-Thông Báo Tết SF 2014

- Hội Tết San Francisco 2014. Ảnh Hoàng Hoa

- Hình ảnh Lễ Tạ ơn tại Trung Tâm Cộng Đồng SF

 

VCCSF2013

- Poster Vietnamese Tet Festival 2013

- Booth Application

-

- Video Khai Mạc Hội Tết San Francisco 2013

 

VCCSF2012

- Booth Application

- Hội Tết Nhâm Thìn 2012

- Thông Báo Gian Hàng 2012

Video Hội Tết SF 2012

 

VCCSF2011

- Poster in 2011

- Booths of Sponsors and Vendors in  

     The Vietnamese Tet Festival 2010

- Application for the booths

- Plan, map, guide

- Street Map 2011

- Pledge Form 2011

- Poster_map_sponsor

- Letters from the Organization Committee

 

VCCSF2010

Flyer of 2010 Tet Festival

Street Map Guide of 2010 Tet Festival

Hội Tết Canh Dần 2010 trên thành phố Saigon Nhỏ

Sàigòn Nhỏ San Francisco (Hoàng Hoa)

Vài Nét về Trung Tâm Vǎn Hoá Âu Cơ

- Booths

- Booths 2

 

VCCSF2009

- Poster

-  Xuân Chào Mừng Little Saigon 2009

-Poster Buffalo 2009

- Sponsorship Pledge Form 2009

- Booth Application 2009

-Thông báo bắt đầu nhận đơn đặt gian hàng 2009

 

 

VCCSF 2008

Bìa Thiệp Mời Hội Chợ Tết 2008

Nội Dung Thiệp Mời Hội Chợ Tết 2008

Triệu Đóa Hồng (Bǎng Tâm – Kevin Tết SF 2008)

Linda Cẩm Tú Trần Phụng

 

VCCSF 2007

Hủy bό Linda Trang Đài

Tết San Francisco 2007

 

VCCSF 2006

Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết 2006

Đêm Vǎn Hoá 2006 (Đêm Tuyển Lựa Princess) #2

Booth Application 2006

Media List Miss LS San Francisco

Miss Little Saigon San Francisco 2006

Viet CCSF 2006 Directory Guide

Booth Letter 2006

Bàn thờ
DVD Cover

Cổng Nam Quan

Múa Lân

 

 

VCCSF 2005

Đêm Vǎn Hoá 2005 (Đêm Tuyển Lựa Princess)

 

VCCSF 2004

Little Saigon San Francisco 2004

 

More:

Patrons' Booths

Patrons' Booths 2