“V́ các em xứng đáng hơn tất cả để bảo vệ màu c sắc áo của Tổ quốc. C̣n màu c này là c̣n Quốc gia Việt Nam, và như thế c̣n Quốc Gia Nghĩa Tử - những người con yêu của Tổ quốc.”

Trích huấn từ của Giáo sư Hoàng Xuân Thiệu trong ngày Đại Hội Quốc Gia Nghĩa Tử 2009 tại San Jose, California, USA