Hoài Trang
Viết Thư cho Anh (Phạm Ðình Trọng - Trần Hưng Nguyên
Hát Giữa Quê Người (Trần Hưng Nguyên)
Lễ Giỗ Bách Nhật Du Ca Nguyễn Đức Quang 17/07/2011
Khai Mạc Du Ca - Lễ Giỗ Trǎm Ngày Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang 17/07/2011 San Jose, Ca USA
Du Ca San Jose Trước Phút Chia Tay 17/07/2011
Người Anh Du Ca
Bên Kia Sông” Đồng Thảo và Bích Hạnh
Bài viết về Du Ca San Jose ngày 17/07/2011
 Vỗ Cánh Chim Bay - Mây Lan
 Cần Nhau (Đồng Thảo)
Tập dượt 2 (07/07)
Tập dượt 1
Lễ Khánh Thành Bia đá Little Saigon San Jose 21/05/2011 trên đường Story Rd. San Jose, CA USA
Video Phần 1
Video Phần 2
Tập dượt cho buổi trình diễn 17/07/2011
Nguyễn Đức Quang 2
Nguyễn Đức Quang
 Khóa 28 bàn giao Quân kỳ TVBQGVN cho khóa 31
Stream1
K28 họp mặt năm 1991 tại Sàigòn
Phật Đản 2550(06/05/21)
Hoàng Yến 2
Hoàng Yến 1
Class 25 Re-union 1991 Saigon Vietnam 1. Stream 1
2. Stream 2
3. Stream 3
Phong Trào Yễm Trợ Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 27/03/2011
● Giới thiệu các hội đoàn và các diễn vǎn về Phong Trào
● Các phát biểu (2)
● Chuyển Lửa Thiêng và Tuyên Cáo
Điều trần 1 trước city Little Saigon 11/20/2007
1. Stream 1
2. Stream 2
3. Stream 3
4. Stream 4
5. Stream 5
6. Stream 6
7. Stream 7
8. Stream 8
9. Stream 9
L’Amour Des Baguettes
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
2011/01/29 Night and dance party greeting the New Year.
● Ngân Hạnh
2011/01/30 Vietnamese Tet Festival in San Francisco
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
2011/02/20 Vietnamese Spring Festival and Parade downtown San Jose
● Guests and Ceremony
● Parade 1
● Parade 2
● Parade 3
● Booths and Eatings
● The community
2011/02/26 Nguyễn Đức Quang
Vì Tôi là Linh Mục
Mùa Thu Lại Đi
Lạc Lối Về
Chiều Qua Tuy Hòa
Cân Nhau
Việt Nam Trong Tim Tôi
Nắng Úa Tình Tôi
Anh Em Tôi
Đường Việt Nam, Bên Kia Sông
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Nhạc Nguyễn Đức Quang “Tuần Lễ Lửa Cách Mạng” 2011/03/02
Châu Lý
Mùa Thu Cho Em 2009/09/19
Quang Thanh ("Au Mon Amour," "Aline")