Lịch sử tác phẩm Nhật Ký Trên Biên Giới Việt –Trung 1885-1887

Gian hàng bán sách Nhật Ký 2 lần vào mùa Xuȃn 2004 và 2005 tại Hội Tết San Francisco và mùa Xuȃn 2004 Hội Xuȃn Fair Ground San Jose. Ảnh Hoàng Hoa Jan. 18,2004 và Jan. 24, 2004 Ngoài ra sách được bán 50 quyển ngay trong một buổi sáng tại Hội Tết Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali năm 2003 tại trường Trung Học Overfelt, San Jose. Một lần tại Saigon Business Center, một lần trước Trung Tȃm Vivo, San Jose. Sách được bán tại một tiệm sách trong khu Lion Plaza. Sách được bán về Việt Nam và đến các tiểu bang Hoa Kỳ; đặc biệt nhất, Trung Tȃm Cộng Ɖồng Việt Nam San Francisco mua khoảng 20 quyển. Trung Tȃm Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc California tại đường Taylor San Jose mua khoảng 15 quyển. Khóa 27 CSVSQ/TVBQGVN mua khoảng 10 quyển. Nhật Ký là quyển sách dễ đọc nhất trong 4 quyển sách mà Sông Hồng viết về lịch sử đường biên giới Việt Trung. Người đầu tiên mua Nhật Ký là một phụ nữ tên Innes Tuyết và người cuối cùng đọc tác phẩm Nhật Ký và cũng là quyển sách cuối cùng cũng chính là một phụ nữ tên Nam Dao là trưởng biên tập Chương trình phát thanh Chuyện Dȃn Tôi phát thanh từ nước Úc. Tổng cộng khoảng 300 quyển Nhật Ký được bán, con số rất khiêm nhường, nhưng chính lại là một tác phẩm bất tử trong lịch sử của dȃn tộc Việt Nam.